20/06/2021

Проект по програма “Еразъм +”, сектор Младеж

Сдружение “Байкария” тази година беше домакин на проект по програма “Еразъм +”, сектор Младеж. Проектът “Общувай с природата – обучение за инструктори на преживелищни младежки лагери на открито” се реализира в периода 23.07. – 01.08.2021 г. в Горски център “Чатъма”, с 24 участници от 8 държави – България, Белгия, Италия, Португалия, Германия, Босна и Херцеговина, Румъния, Латвия.

Целта на проекта беше да подобри личностното и професионалното развитие на младежките работници чрез осигуряване на среда и пространство за придобиване на знания и умения за дейности на открито като спорт сред природата и тяхното приложение в ежедневната работа с младите хора.

Използвахме следните дейности за постигане на тази цел:

  • Трансфер на знания и ноу-хау стъпка по стъпка за цялостната конструкция и дизайн на младежки преживелищен лагер сред природата, включително за млади хора с по-малко възможности;
  • Придобиване на знания за метода „Учене чрез преживяване” и умения за прилагането му в професионалния контекст на младежките работници;
  • Изучаване на технически умения за провеждане на различни дейности на открито и спорт – ориентиране, туризъм, гребане (кану/каяк), планинско колоездене, използване на въжени елементи и долекарска помощ;
  • Работа със спецификата на природната среда – географска, климатична, социално-културно, биоразнообразие;
  • Придобиване на компетентност по отношение на използването на онлайн среди в допълнение за провеждане на преживелищни лагери.

Основният метод на работа беше „Учене чрез преживяване“. Този метод използва разнообразие от елементи, разработени и комбинирани по такъв начин, че да провокират активно участие, като по този начин интегрира основните психични процеси в съзнанието на човека (мисли, чувства и воля) с дейностите на физическото тяло в цялостно преживяване.

Обучителният курс беше насочен към младежки работници, които активно работят в подкрепа на младите хора в развитието им в личен план и професионално и имат силна мотивация за учене и прилагане ноу-хау за младежки лагери на открито. 

Реализацията на този проект беше истинско вдъхновение за нас. “Общувай с природата” отрази аспекти, които са в сърцевината на работата ни – срещата и връзката с природата, работата с млади хора, предаване на опитност и знания в пространството на Горски център “Чатъма”.

RECENT POSTS