28/06/2021

Проект “Богатствата” на Чепинска река”, финансиран от Регионален грант VIVACOM

Сдружение “Байкария” е в процес на реализация на проекта “Богатствата” на Чепинска река” от месец май 2021 г. За проблемите със замърсяването по реката алармираме от години заедно с други организации. Чрез осъществяването на този проект се дава възможност за реализиране на част от планираните дейности за нейното опазване, благодарение на финансовата подкрепа на VIVACOM Регионален грант (повече за гранта на компанията можете да прочетете на: https://vivacomfund.bg/regionalgrant/). Проектът на Байкария е един от 14-те одобрени проекта от 281 в шестото издание на програмата за подкрепа на местните общности VIVACOM с финансиране от 4186 лв.!

Проектът има за цел да повиши информираността на местните общности, които са пряко повлияни от състоянието на речното корито на р. Чепинска, както и да създаде система за мониторинг и контрол над проблемните райони, да бъдат реализирани акции по почистване и да се популяризира темата за опазването на водните ресурси, по-конкретно във водосборния басейн на Чепинска река. 

Поради липсата на достъпна и ясна информация за пагубното въздействие на битовото замърсяване върху здравето и качеството на живот на хората, се наблюдава омаловажаване и пренебрегване на проблема у местното население.

Затова смятаме, че фокусирането върху личното влияние върху Чепинска река на отделния човек и пряката му отговорност за опазването ѝ са приоритет на проекта. 

Целта ни е да повишим знанието и разбирането на местните хора за степента на проблема, както и да ги ангажираме в по-голяма степен със запазването на природните ресурси, които пряко влияят върху техния бит.

В рамките на проекта:

– ще бъдат направени обходи на притоците на р. Чепинска за установяване на актуалното състояние и замърсяванията;

– ще се представя пред обществеността красотата на горното течение и потенциала на реката, но и ще популяризират проблемите по поречието ѝ;

– ще инициират съвместни действия с местните институции в посока на разрешаване на проблема и предотвратяване на влошаването на състоянието на речното корито;

– ще бъдат организирани доброволни еко-патрули за установяване на нарушенията;

– ще се организира кампании по почистване на коритото на реката.

Стремежът ни е тези дейности да имат дългосрочен ефект и продължаващо действие, затова смятаме, че информираност и обучения са правилният път за осъществяването на тази цел.

RECENT POSTS