kids.bikearea.org

за децата

програмите

divirodopi.org

диви родопи

към сайта

tours.bikearea.org

ТУРОВЕ

ПРОГРАМИТЕ

tbbd.bikearea.org

TBBD

очаквайте

chatama.bikearea.org

ЧАТЪМА

Горски център “Чатъма” се намира в едно именна та защитена местност, на западния бряг на язовир “Голям Беглик”.

Създаден е в резултат от сътрудничество между сдружение “Байкария” и горско стопанство “Беглика”, а целта му е да функционира като място за обучения, природоопазващи инициативи, демонстриране на практики за устойчиво развитие и туризъм.

ИНФОРМАЦИЯ