Тук ще откриете кратки описания и GPS следи на отделни маршрути в Родопите подходящи за планинско колоездене. По-долу е приложена карта, върху която са нанесени маршрутите, както и някои интересни обекти и забележителности по протежението им. Имайте предвид, че за някои от маршрутите няма актуална информация относно тяхното състояние, качеството на маркировка и проходимост. При необходимост може да се свържете с нас на bikearea@gmail.com , за да ви предоставим актуална информация.

Район Беглика

Полудневен маршрут в района на Беглика.

Началото на маршрута е на разклона под постройките на горско стопанство „Беглика“. Кара се по асфалтовия път в посока местността Газинчев чарк. На около километър след бариерата се поема по горски път на север по долината на река Карачумак. По този път се достига основното било на Баташка планина в местността Семизки пункт. Там има изоставена сграда, която служи, като ориентир. При сградата се прави почти обратен завой надясно (изток) и се кара по билен път към м. Картела. На около един километър преди Картела има разклон, на който се завива надясно (Юг) и се достига до основен път , на който отново завивате вдясно, за да се спуснете до Беглика.

Ниво на трудност: средно

Дължина: 22км

Терен: черен път

Маркировка: син триъгълник

Полудневен маршрут за планинско колоездене в района на Беглика. Маршрута е със средно ниво на трудност и е маркиран със сини триъгълници.

Началото на маршрута е под сградите на ДЛС “Беглика”. Оттам се отправяте по макадамов път в посока вила “Родопска почивка”. Пътя се изкачва постепенно и след около 3 км достигате разклон при електропровод. Тук трябва да завиете надясно, за да  се спуснете до м. Картела, където преминава асфалтовото шосе Батак – Доспат. На шосето трябва да завиете надясно, за да се спуснете до отбивката за ДЛС “Снежана” и яз. “Тошков чарк”. На тази отбивка завивате наляво (изток) и скоро достигате района на ДЛС “Снежана”, където асфалта свършва. На около 500 м. преди градите на стопанството има отбивка вдясно, покято трябва да тръгнете. Навлизате в долината на река Топлика и след няколко километра достигате мост преди язовир “Тошков чарк”. За да продължите към Беглика е необходимо да поемете надясно преди моста. Следва изкачване, което ви отвежда до седловина. От тази точка се спускате до основния път Батак – Доспат при отбивката за Беглика, откъдето можете да се върнете до началото на маршрута.

Ниво на трудност: средно

Дължина: 23км

Терен: смесен

Маркировка: син триъгълник

Лек маршрут по бреговете на язовир „Голям Беглик“. Обиколката е с продължителност 2 – 3 часа и дава възможнст да бъдат посетени живописните местности „Самодивска поляна“, „Чатъма“ и „Батлъбоаз“.

Началото на маршрута е при язовирната стена. Оттам се поема в западна посока (към „Самодивска поляна“), като в началото пътя е асфалтов, а след базата на КЗУ се превръща в макадамов. Тук на няколко места има възможност да се спуснете до езерото, използвайки отбивките вляво. След „Самодивска поляна“ пътя продължава на запад и достига водослива на р. Черно дере, която се пресича по масивен каменен мост и се продължава към м. „Чатъма“, разположена на около 1.5 км от моста. В местността „Чатъма“ има питейна вода и няколко стари къщички, в които може да бъде намерен подслон. От „Чатъма“ пътя продължава на ЮИ и достига водослива на р. Жълто дере, където вдясно се отбив път в посока с. Сърница.

Нашият маршрут продължава по макадамовия път в източна посока и след 3 – 4 километра се достига живописната местност „Батлъбоаз“. Тучните поляни с изглед към острова предлагат чудесни условия за пикник. От „Батлъбоаз“ до асфалтовото шосе Доспат – Батак има около 5 километра, след което по асфалта се връщате до началото на маршрут.

Ниво на трудност: лесен

Дължина: 25км

Терен: смесен

Маркировка: няма

Район Велинград

Този маршрут ще ви отведе западно от Велинград, Следвайки долината на река Абланица може да се изкачите до живописното село Света Петка, след което да продължите към седловината Юндола. Маршрута се използва като подход към високите части на Алабак и съответно към началните точки на маршрутите за спускане от “Локвата” и “Кладова”.

От Велинград се насочвате в южна посока по шосето за Сърница. След около 4 км достигате отбивка (вдясно) към селата Магерово, Цветино и Абланица. Поемате по тази отбивка и навлиате в долината на река Абланица. Наклона на трасето е лек, а след няколко километра долината се разширява и пред вас се откриват хубави ливади, заели заравненостите край реката. За около час достигате село Абланица. Непосредствено преди селото се отбивате вдясно към ЖП гара “Цветино”. Достигайки до ЖП линията е необходимо да завиете вляво по горски път движещ се успоредно на линията. След нови 4 – 5 км достигате до руините на бившата ЖП гара “Света Петка”. Тук е необходимо да прекосите ЖП линията и да поемете по горски път, който се изкачва в СИ посока. Тук е и най-стръмната част на маршрута – за няколко километра преодолявате около 250 метра денивелация. В края на изкачването достигате село Света Петка, където може да направите заслужена почивка и да опитате местно джезве-кафе. От Света Петка до Юндола води маркирана туристическа пътека, но тя може да бъде следвана около километър, след което се налага да излезете на шосето идващо от Велинград и да продължите по него до Юндола.

Ниво на трудност: средно 

Дължина: 25 км.

Изкачване: около 700 м.

Спускане: около 60 м.

Терен: горски път и асфалт

Маркировка: червен триъгълник

Мршрутът преминава в близост до най-високите части на рида Алабак. Може да се използва в комбинация с маршрута от Велинград до Юндола, както и като подстъп към началните точки на маршрутие за спускане “Локвата” и “Кладова”. 

От Юндола поемате в източна посока по шосето за Велинград. Скоро достигате сградите на УОГС “Георги Аврамов” (горското стопанство), намиращи се отляво на пътя. Ведна след сградите се отбивате вляво и поемате по тесен (и разбит) асфалтов път, който пресича поляната и започва са се изкачва в СИ посока. Следват 2 км сравнително стръмно изкачване, което ще ви тведе до местността Шамака, където вдясно се отбива горски път, от който започва маршрут “Локвата”. Продължавате по асфалтовото шосе, като наклона намалява значително и навлизате в хубава гора, заемаща западните склонове на масива Арапчал. Скоро достигате местността Елата, където асфалтовата настилка свършва и започва горски път. Следвате този път още няколко километра и достигате местността Торишката – хубава поляна, сред която се издига едноименния ловен дом, стопанисван от УОГС “Георги Аврамов”. При нужда може да се подслоните в заслона или да си напълните вода от чешмичката пред ловния дом. След Торишката маршрута продължава по горския път в СИ посока. Пътят следва кота 1550 м.н.в., обикаля от север Долния чал и постепенно променя посоката си към ЮИ, докато достигнете поляните в местността Кладова. Тук се намира едноименната хижа, която за съжаление не работи от години. Все пак в района има няколко места, които могат да се ползват за подслон в случай на нужда. От хижа “Кладова” започват два маршрута за спускане към Велинград – през местността Печенек към квартал Каменица – маркиран със зелена маркировка и през местността Бялата скала и Самоводица маркиран със синя маркировка.

Ниво на трудност: средно 

Дължина: 12.5 км.

Изкачване: около 400 м.

Спускане: около 160 м.

Терен: горски път и асфалт

Маркировка: червен триъгълник

Това е билен маршрут, следващ високите части на рида Алабак в северна посока. Маршрута може да бъде достъпен посредством маршрут 2.2 или чрез асфалтовото шосе Велинград – Бялата вода.

От хижа “Кладова” (неработеща) поемате в СЗ посока, следвайки горския път маркиран с червена маркировка. В началото пътя се изкачва леко, докато достигне кота 1650 м.н.в., след което се спуска през хубава смърчова гора до местността Пеева поляна, където се слива с асфалтовия път идващ от Велинград. Тук поемате наляво (СЗ) по асфалта и след по-малко от километър достигате до местността Начовото, където има няколко вили и постройки на горското стопанство. От Начовото пътя се спуска към местността Бялата вода, разположена на обгледно място на билото. Тук маршрута за Милеви скали продължава по горския път в северна посока (червена маркировка), а вдясно, на ЮИ се отделя друг черен път, по който може да се спуснете до долината на Чепинска река и село Драгиново. От Бялата вода до Милеви скали маршрута следва билото на височина между 1400 и 1500 метра, пеминавайки през местностите Сива вода, Алабашка поляна и Млековица. 

При Алабашка поляна (вляво / С) се отделя горски път, по който може да се спуснете до Белово, преминавайки през руините на базиликата “Свети Спас”. 

Връх Милеви скали е едно от най-панорамните места в тази част на Родопите – във всички посоки се откриват хубави гледки – към Рила, Пирин, Западни Родопи, долината на Чепинска река, Тракийската низина. Връх Милеви скали представлява и началана точка на маршрути за спускане към гара Долене и село Варвара / Варварски бани.

Ниво на трудност: средно 

Дължина: 19 км.

Терен: горски път и асфалт

Маркировка: червена пешеходна

Маршрут за спускане по склоновете на родопския дял Алабак.

Подхода към началото на маршрута е откъм курорта Юндола, докъдето може да се отиде с велосипед или моторизиран транспорт. Началото на маршрута е на около два километра северозападно от Юндола при отбивка от тесния асфалтов път от Юндола до Торишката.

Отначало се кара по горски път към м. Локвата, преминаващ през широка поляна, която на места е заблатена, откъдето идва и името на местността. Следва кратко изкачване, което ви отвежда до малка поляна в западното подножие на вр. Черновец (Арапчал). За ориентир служи изоставен дървен заслон. Оттук започва и същинското спускане. В началото се кара по дбре очертана пътека, която с лек наклон се спуска по склоновете на Черновец в източна посока. Постепенно наклона се увеличава, пътека става по-изровена и се спуска до седловината Самара. Тук трябва да се проследи внимателно продължението на пътеката, без да поемате по горския път вляво от разклона. Следва кратко изкачване и ново продължително спускане през млада гора в района на Славееви скали. В един пътеката ви отвежда до електропровод в местността Булин чаир – тук има малък заслон с камина. Маршрута продължава южно от заслона, като в началото се движите между дърветата, ориентирайки се по маркировката, докато достигнете до ясно очертана пътека. Следва стръмно спускане, което ви отвежда до долината на р. Луковица, където вляво през Баба и Дядо достигате до Велинград.

Ниво на трудност: труден

Дължина: 9.5 км.

Изкачване: около 200 м.

Спускане: около 900 м.

Терен: смесен

Маркировка: червен триъгълник

Този маршрут свързва местностите Локвата и Кладова, преминавайки през билото в най-високите части на Алабак. Маршрутът включва изкачване / бутане, но пък дава достъп до хубавите гори в района на Арапчал и едновременно с това “удължава” маршрутите за спускане от хижа “Кладова”.

От местността Локвата маркираната с червено пътека започва да се изкачва сред хубава борова гора по западния склон на Арапчал (Черновец 1834 м.н.в.). Пътеката е сравнително стръмна и се налага колелото да бъде бутано / носено. След по-малко от километър и около 120 м изкачване пътеката намаля наклона си и постепенно достига до местността Ушите, където има дървен чучур и хубава вода. От това място започват два варианта на маршрута – вдясно през билото и вляво по пътечка, която подсича кота 1846 м.н.в. Ние предпочитаме втория вариант т.е. наляво. Пътечката се движи през хубава стара гора и след около 1.5 км достигате местността Витата борика, където вляво от път има изграден малък заслон. Оттук маршрута се спуска в СЗ посока до хижа “Кладова”.

Ако продължите по билния горски път може да излезете в местността Торишката и оттам да се върнете до Юндола. 

Ниво на трудност: средно

Дължина: 4.5 км.

Изкачване: около 250 м.

Спускане: около 230 м.

Терен: смесен

Маркировка: червена пешеходна

Маршрут за спускане по източните склонове на Алабак. Представлява поредица от пътечки с различен наклон и ширина и обща дължина около 10 км. До началната точка на маршрута можете да достигнете следвайки маршрути 2.1. и 2.2. (около 37 км)  или по шосето Велинград – Бяла вода през Пеева поляна (около 18 км).

Маршрутът започва от неработещата хижа “Кладова”. Пресичате поляната в югоизточна посока и след около 200 метра излизате на горски път, пресичащ Печенешкото дере. Следва кратък участък с леко изкачване в южна посока и след около 500 метра пътека се отбива вляво от горския път. Оттук започва същинското спускане – отначало с лек наклон, пътеката трверсира склоновете на планината, докато достигне местността Бялата скала – тук е лобното място на Вела Пеева. Точно преди паметната плоча пътеката прави остър завой наляво и започва да се спуска с поредица от серпентини. Редуват се стръмни участъци, интересни завои и улеи сред хубава дъбова гора. В този дух пътеката следва едно било, докато достигне района на ловен дом “Самоводица”. За съжаление в последните години района над ловния дом бе превърнат в сечище, което до известна степен компроментира пътеката. От ловния дом маршрута продължава по малка пътечка в ЮИ посока. Тя се отбива от първия завой на пътя под ловния дом. Следва приятен техничен участък, след който се пресича малко поточе. По-нататък пътеката намалява наклона си и след около километър излиза в местността Стария чарк, където има чешма и кът за отдих. От Стария чарк маршрута продължава по горски път в източна посока, докато се излезе при параклиса “Свети Никола”. Оттам до Велинград има различни варианти – кратка, но стръмна пътека към санаториума “Света Петка” и кръчмата “Баба и дядо” или поредица от пътечки с по-малък наклон, които отвеждат до местността Гергевана, откъдето се слиза до Велинград.

Ниво на трудност: труден

Дължина: 10 км.

Изкачване: около 100 м.

Спускане: около 900 м.

Терен: пътеки и горски пътища

Маркировка: синя пешеходна

Маршрут за спускане по източните склонове на Алабак. Представлява поредица от пътечки с различен наклон и ширина и обща дължина около 10 км. До началната точка на маршрута можете да достигнете следвайки маршрути 2.1. и 2.2. (около 37 км)  или по шосето Велинград – Бяла вода през Пеева поляна (около 18 км). 

От хижа “Кладова” поемате по горски път в източна посока. Пътят преминава през долната Кладовска поляна и започва да се спуска по левия склон над Печенешкото дере. След около два километра достигате местността Печенек – вдясно от пътя има интересна скала, от която се открива гледка към Чепинската котловина и заобикалящите я ридове. Тук изоставяте горския път, който продължава нагоре / ляво към Елин връх и навлизате в горичката пред вас. Пресичате около 500 м. по хубава пътечка през гората и излизате на горски път в местността Платот. Този път идва от Елин връх (ляво) и продължава към Самоводица (дясно). Пресичате пътя и търсите началото на пътечката сред поляната източно от пътя. Скоро пътечката става по-ясна и започва да се спуска по склоновете на Елин връх в ЮИ посока. Пътеката е типичен сингъл трак, движещ се сред дъбова гора. На около километър след Платот достигате района на местността Драгиче, където нашия маршрут продължава на И – ЮИ, но при желание може да се спуснете и в южна посока към местностите Уличките и Стария чарк. След Драгиче пътеката става още по-интересна, преминавайки през поредица от заоблени скалички, прагове и улеи и в крайна сметка завършва с хубав фрийрайд сред боровата гора над квартал Каменица.

Ниво на трудност: труден

Дължина: 10 км.

Изкачване: около 20 м.

Спускане: около 900 м.

Терен: пътеки

Маркировка: зелена пешеходна