28 Nov, 2018

Проект “На две колела около Велинград”

Дейности по проекта: проучване и маркиране на 250 км маршрути за МТБ около Велинград; монтиране на инфо табла по маршрутите; публикуване на вело карта "Велинград". Проекта е финансиран от ДАМС
4 Jan, 2016

Проект “Развитие на устойчива къмпинг зона и център за неформално образование и туризъм на бреговете на язовир голям Беглик”

Дейности по проекта: създаване на 15 зони за къмпиране по брега на яз. "Голям Беглик" провеждане на кампании за почистване на бреговата ивица; ремонтни дейности и създаване на горски център "Чатъма"; създаване и монтиране на информационни табла в района на Беглика. Проекта е финансиран от ПМП на ГЕФ
6 Jan, 2014

Проект “По-близо до природата”

Дейности по проекта: създаване на дискусионен клуб; проучване и маркиране на маршрути в района на Момчиловци и Борино; публикуване на вело карта "Момчиловци". Проекта е финансиран от ДАМС
4 Jan, 2014

Проект “Природоопазване в Баташка планина – Западни Родопи”

Дейности по проекта: проучване на биоразнообразието в Баташка планина; анализ на икономическия потенциал на природните ресурси в м. Беглика; създаване на интерпретативна пътека "Горски музей - Беглика" създаване на информационен пункт; организиране на детски образователен лагер "С дъх на смола". Проекта е финансиран от ФМ на ЕИП
4 Jan, 2014

Проект “Опазване на биоразнообразието в Родопите чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм”

Дейности по проекта: проучване и маркиране на маршрут "Рудопия" с дължина 450 км; публикуване на двуезичен пътеводител за маршрута; провеждане на обучителен курс за местни водачи; създаване на rudopia.org; проучване на маршрути в районите на Триград и Маджарово. Проекта е финансиран от ПМП на ГЕФ
4 Jan, 2014

Проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”

Дейности по проекта: проучване и маркиране на велокоридор "Баташка планина"; създаване на двуезичен пътеводите за маршрута; създаване на bikearea-velingrad.org; монтиране на инфо табла по маршрута. Проекта е финансиран от "Проект Родопи"
5 Jul, 2008

„Беглика – възможности за развитие и неформално обучение”

Дейности по проекта: международен обмен - младежи от 6 държави; създаване на трасе за планинско колоездене от тип "north shore"; маркиране на маршрути за МТБ в района на Беглика; организиране и провеждане на първо издание на фестивала "Беглика". Проекта е финансиран от НЦЕМПИ