04/01/2014

Проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”

Дейности по проекта:

  • проучване и маркиране на велокоридор „Баташка планина“;
  • създаване на двуезичен пътеводите за маршрута;
  • създаване на bikearea-velingrad.org;
  • монтиране на инфо табла по маршрута.

Проекта е финансиран от „Проект Родопи“

RECENT POSTS