04/01/2014

Проект “Опазване на биоразнообразието в Родопите чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм”

Дейности по проекта:

  • проучване и маркиране на маршрут “Рудопия” с дължина 450 км;
  • публикуване на двуезичен пътеводител за маршрута;
  • провеждане на обучителен курс за местни водачи;
  • създаване на rudopia.org;
  • проучване на маршрути в районите на Триград и Маджарово.

Проекта е финансиран от ПМП на ГЕФ

RECENT POSTS