06/11/2023

ПОКАНА за общо събрание на сдружение “Байкария”

Общо събрание на сдружение “Байкария” ще се проведе на 14.11.2023 година, от 16:00 часа на адрес ул. Братя Миладинови № 104, София 1202 –
при следния Дневен ред на събранието, съгласно решение на УС от 3.11.2023 г.:

  • Представяне на отчет на Управителния съвет;
  •  Избиране на органи за управление – Управителен съвет;
  • Вземане на решение за участие в търговско дружество;
  • Предложения за дейността през 2024 год.;
  • Разни.

RECENT POSTS